บาคาร่าออนไลน์

ระดับตะกั่วในน้ำของกรุงโรมโบราณสูงแต่ไม่เป็นพิษ

ระดับตะกั่วในน้ำของกรุงโรมโบราณสูงแต่ไม่เป็นพิษ

ชาวโรมันโบราณอาจดื่มน้ำประปาที่มีตะกั่วมากถึง 100 เท่าของที่พบในแหล่งน้ำแร่ในท้องถิ่นในสมัยนั้น ต้องขอบคุณท่อโลหะที่ใช้สำหรับประปาในเมือง นัก วิจัยรายงานวัน ที่21 เมษายนในProceedings of the National Academy of Sciences คลินิกผู้ป่วยนอก...

Continue reading...